فیلترسازی ویژگی های
  قیمت:

  کمتر از قیمت: تومان


  دسته بندی:
  برند:
  نوع:
  • نوار آبندی تفلون
  • شیر توپی گازی
  • شیر توپی قفلی
  • نوار تفلون زرد پهن دنا
  • نوار تفلون دنا زرد
  • نوار تفلون دنا آبی
  • نوار تفلون دنا صورتی خمیری
  • نوار تفلون دنا قرمز
  • نوار تفلون دنا سبز ( سنگین )
  • نوار تفلون زرد پهن دنا
  • شیر فلکه کشویی
  • شیر یک طرفه دریچه ای
  • شیر فلکه سوزنی
  • سوپاپ
  • شیر پیسوار
  • شیرکلکتوری رو پیچ
  • شیرکلکتوری تو پیچ
  • شیر کوپلی
  • شیر آتش نشانی
  • شیر یک طرفه فنری
  • شیر صافی برنجی
  • شیر لباسشویی
  • نوار تفلون دنا بنفش
  • شیر شلنگی
  • شیر غیر گازی دسته کلید
  • شیر غیرگازی
  • شیر غیر گازی یکسرروپیچ
  • شیر خودکار دریچه ای
  • شیر خودکار فنری
  • شیر صافی
  • نوار تفلون سیتکو
  • شیر توپی دسته اهرمی
  • شیر فشار شکن
  • تفلون مایع AXON
  • تفلون مایع Force
  • شیر خودکار فنری برنجی
  • زانوی 90
  • سردنده
  • کپ
  • سه راه
  • سه راه تبدیلی
  • تبدیل
  • -
  • سردنده
  • زانوی 45
  • سه راه مساوی
  • چپقی 45
  • روپیچ توپیچ
  • مغزی
  • بوشن لبه دار
  • مهره ماسوره
  • درپوش نری
  • زانو تبدیلی
  • چپقی ۹۰
  • چپقی ۴۵
  • مغزی تبدیلی
  • بوشن تبدیلی
  • مهره سفید
  • بوشن جوشی سفید
  • چهار راه تخت
  • گپ
  • شیر فلوتر برنجی
  • شیر شلنگی طرح اس
  • شیر اطمینان
  • شیر قفلی
  • شیر کولری
  • شیر بوتانی
  • چپقی 90
  • شیر صافی دار بدون رسوب
  متراژ:
  ساخت:
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز ۱/۲ اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز ۱/۲ اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 79,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 3/4 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 3/4 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 310,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 1 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 1 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 350,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 1,1/4 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 1,1/4 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 580,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 1,1/2 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 1,1/2 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 1,030,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 2 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 2 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 1,020,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 2,1/2 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 2,1/2 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 1,900,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 3 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 3 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 2,500,000 تومان
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 4 اینچ
خودکار فنری یورک ایتاپ سایز 4 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 0 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز ۱/۲ اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز ۱/۲ اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 314,300 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 3/4 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 3/4 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 314,300 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 1 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 1 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 350,600 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 1,1/4 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 1,1/4 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 577,600 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 1,1/2 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 1,1/2 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 1,269,000 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 2 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 2 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 2,096,500 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 2,1/2 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 2,1/2 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 3,143,900 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 3 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 3 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 5,872,300 تومان
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 4 اینچ
شیر فشار شکن ایتاپ سایز 4 اینچ
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 8,174,500 تومان
تفلون مایع یورک ایتالیا
تفلون مایع یورک ایتالیا
برند: شیرخودکارفنری یورک ایتالیا قیمت: 4,500,000 تومان

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید