فیلترسازی ویژگی های
  قیمت:

  کمتر از قیمت: تومان


  دسته بندی:
  برند:
  نوع:
  • نوار آبندی تفلون
  • شیر توپی گازی
  • شیر توپی قفلی
  • نوار تفلون زرد پهن دنا
  • نوار تفلون دنا زرد
  • نوار تفلون دنا آبی
  • نوار تفلون دنا صورتی خمیری
  • نوار تفلون دنا قرمز
  • نوار تفلون دنا سبز ( سنگین )
  • نوار تفلون زرد پهن دنا
  • شیر فلکه کشویی
  • شیر یک طرفه دریچه ای
  • شیر فلکه سوزنی
  • سوپاپ
  • شیر پیسوار
  • شیرکلکتوری رو پیچ
  • شیرکلکتوری تو پیچ
  • شیر کوپلی
  • شیر آتش نشانی
  • شیر یک طرفه فنری
  • شیر صافی برنجی
  • شیر لباسشویی
  • نوار تفلون دنا بنفش
  • شیر شلنگی
  • شیر غیر گازی دسته کلید
  • شیر غیرگازی
  • شیر غیر گازی یکسرروپیچ
  • شیر خودکار دریچه ای
  • شیر خودکار فنری
  • شیر صافی
  • نوار تفلون سیتکو
  • شیر توپی دسته اهرمی
  • شیر فشار شکن
  • تفلون مایع AXON
  • تفلون مایع Force
  • شیر خودکار فنری برنجی
  • زانوی 90
  • سردنده
  • کپ
  • سه راه
  • سه راه تبدیلی
  • تبدیل
  • -
  • سردنده
  • زانوی 45
  • سه راه مساوی
  • چپقی 45
  • روپیچ توپیچ
  • مغزی
  • بوشن لبه دار
  • مهره ماسوره
  • درپوش نری
  • زانو تبدیلی
  • چپقی ۹۰
  • چپقی ۴۵
  • مغزی تبدیلی
  • بوشن تبدیلی
  • مهره سفید
  • بوشن جوشی سفید
  • چهار راه تخت
  • گپ
  • شیر فلوتر برنجی
  • شیر شلنگی طرح اس
  • شیر اطمینان
  • شیر قفلی
  • شیر کولری
  • شیر بوتانی
  • چپقی 90
  متراژ:
  ساخت:
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
شیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
شیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 67,000 تومان
شیر گازی آذر 3/4 اینچ
شیر گازی آذر 3/4 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 94,500 تومان
شیر گازی آذر 1 اینچ
شیر گازی آذر 1 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 175,000 تومان
شیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
شیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 277,000 تومان
شیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
شیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 395,000 تومان
شیر گازی آذر 2 اینچ
شیر گازی آذر 2 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 589,000 تومان
شیر قفلی گازی آذر 1 اینچ
شیر قفلی گازی آذر 1 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 289,500 تومان
شیر قفلی گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
شیر قفلی گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 949,200 تومان
شیر غیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
شیر غیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 107,600 تومان
شیر غیر گازی آذر 3/4 اینچ
شیر غیر گازی آذر 3/4 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 161,600 تومان
شیر غیر گازی آذر 1 اینچ
شیر غیر گازی آذر 1 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 299,800 تومان
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 568,800 تومان
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 1,009,800 تومان
شیر غیر گازی آذر 2 اینچ
شیر غیر گازی آذر 2 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 1,450,700 تومان
شیر لباسشویی آذر سایز ۱/۲*۳/۴
شیر لباسشویی آذر سایز ۱/۲*۳/۴
برند: شیر آلات آذران قیمت: 102,600 تومان
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1/2
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1/2
برند: شیر آلات آذران قیمت: 102,100 تومان
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 3/4
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 3/4
برند: شیر آلات آذران قیمت: 132,700 تومان
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1
برند: شیر آلات آذران قیمت: 186,000 تومان
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/4
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/4
برند: شیر آلات آذران قیمت: 475,800 تومان
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/2
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/2
برند: شیر آلات آذران قیمت: 655,900 تومان
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 2
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 2
برند: شیر آلات آذران قیمت: 909,600 تومان
شیر غیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
شیر غیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 5,821,800 تومان
شیر غیر گازی آذر 3 اینچ
شیر غیر گازی آذر 3 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 7,861,900 تومان
شیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
شیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 0 تومان
شیر گازی آذر 3 اینچ
شیر گازی آذر 3 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 0 تومان
شیر پیسوار آذر سایز 3/8*1/2 اینچ
شیر پیسوار آذر سایز 3/8*1/2 اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 98,100 تومان
شیر پیسوار آذر سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار آذر سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
برند: شیر آلات آذران قیمت: 98,100 تومان
شیر رادیاتور آذران
شیر رادیاتور آذران
برند: شیر آلات آذران قیمت: 271,300 تومان

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید