فیلترسازی ویژگی های
  قیمت:

  کمتر از قیمت: تومان


  دسته بندی:
  برند:
  نوع:
  • نوار آبندی تفلون
  • شیر توپی گازی
  • شیر توپی قفلی
  • نوار تفلون زرد پهن دنا
  • نوار تفلون دنا زرد
  • نوار تفلون دنا آبی
  • نوار تفلون دنا صورتی خمیری
  • نوار تفلون دنا قرمز
  • نوار تفلون دنا سبز ( سنگین )
  • نوار تفلون زرد پهن دنا
  • شیر فلکه کشویی
  • شیر یک طرفه دریچه ای
  • شیر فلکه سوزنی
  • سوپاپ
  • شیر پیسوار
  • شیرکلکتوری رو پیچ
  • شیرکلکتوری تو پیچ
  • شیر کوپلی
  • شیر آتش نشانی
  • شیر یک طرفه فنری
  • شیر صافی برنجی
  • شیر لباسشویی
  • نوار تفلون دنا بنفش
  • شیر شلنگی
  • شیر غیر گازی دسته کلید
  • شیر غیرگازی
  • شیر غیر گازی یکسرروپیچ
  • شیر خودکار دریچه ای
  • شیر خودکار فنری
  • شیر صافی
  • نوار تفلون سیتکو
  • شیر توپی دسته اهرمی
  • شیر فشار شکن
  • تفلون مایع AXON
  • تفلون مایع Force
  • شیر خودکار فنری برنجی
  • زانوی 90
  • سردنده
  • کپ
  • سه راه
  • سه راه تبدیلی
  • تبدیل
  • -
  • سردنده
  • زانوی 45
  • سه راه مساوی
  • چپقی 45
  • روپیچ توپیچ
  • مغزی
  • بوشن لبه دار
  • مهره ماسوره
  • درپوش نری
  • زانو تبدیلی
  • چپقی ۹۰
  • چپقی ۴۵
  • مغزی تبدیلی
  • بوشن تبدیلی
  • مهره سفید
  • بوشن جوشی سفید
  • چهار راه تخت
  • گپ
  • شیر فلوتر برنجی
  • شیر شلنگی طرح اس
  • شیر اطمینان
  • شیر قفلی
  • شیر کولری
  • شیر بوتانی
  • چپقی 90
  • شیر صافی دار بدون رسوب
  متراژ:
  ساخت:
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 0 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 11,500 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 17,900 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 22,500 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 34,500 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 56,000 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 77,000 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 0 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 249,000 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 351,000 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 683,000 تومان
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 150,000 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 4,150 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 5,300 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 7,700 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 10,500 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 12,900 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 17,000 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 29,500 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 38,000 تومان
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 57,000 تومان
سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 0 تومان
سردنده N.P.T رولینگ سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T رولینگ سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 0 تومان
سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 0 تومان
کپ کاسه ای سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 1,350 تومان
کپ کاسه ای سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 1,500 تومان
کپ کاسه ای سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 1,600 تومان
کپ کاسه ای سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 3,100 تومان
کپ کاسه ای سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 4,000 تومان
کپ کاسه ای سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 6,600 تومان
کپ کاسه ای سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 10,700 تومان
کپ کاسه ای سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 13,200 تومان
کپ کاسه ای سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 20,000 تومان
کپ کاسه ای سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 42,400 تومان
کپ کاسه ای سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 63,000 تومان
کپ کاسه ای سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 109,000 تومان
کپ کاسه ای سایز 10 اینچ فولاد صنعت امین
کپ کاسه ای سایز 10 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 170,000 تومان
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 14,500 تومان
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 19,800 تومان
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 64,000 تومان
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 104,000 تومان
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 121,000 تومان
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 210,000 تومان
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*2 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 112,000 تومان
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*1 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*1 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 103,000 تومان
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*3 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*3 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 205,000 تومان
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*2 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*2 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 185,000 تومان
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*1 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*1 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 180,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 6,300 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 7,900 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 8,300 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 9,600 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 10,500 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 11,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲ * ۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲ * ۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 13,500 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز۱,۱/۲* ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز۱,۱/۲* ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 14,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 15,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 24,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲* ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲* ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 24,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 24,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 27,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 28,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 35,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 39,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 40,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 41,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 41,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 44,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۳ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 45,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳*۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳*۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 61,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 64,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 69,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 72,000 تومان
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 0 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 10,900 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 13,900 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 19,700 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 36,000 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 46,000 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 91,000 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 142,000 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 189,000 تومان
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 408,000 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 7,800 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 9,600 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 15,500 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 29,000 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 31,000 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 38,000 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 58,000 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 77,000 تومان
سردنده N.P.T مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 98,000 تومان
سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 450,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 13,500 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 13,500 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 26,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 33,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 45,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 46,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 47,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 51,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 52,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 75,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 79,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 93,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 94,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 95,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 89,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 92,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 145,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 155,000 تومان
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین
تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین
برند: اتصالات جوشی امین قیمت: 125,000 تومان