محصولات برند شیر گازی سارا

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
69984573 شیر گازی سارا ۱/۲ اینچ

شیر گازی سارا ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 93,500 0
69984574 شیر گازی سارا 3/4 اینچ

شیر گازی سارا 3/4 اینچ

3/4 عدد 130,900 0
69984575 شیر گازی سارا 1 اینچ

شیر گازی سارا 1 اینچ

1 عدد 231,000 0
69984576 شیر گازی سارا ۱،۱/۴ اینچ

شیر گازی سارا ۱،۱/۴ اینچ

۱،۱/۴ عدد 434,500 0
69984577 شیر گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ

شیر گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 621,500 0
69984578 شیر گازی سارا 2 اینچ

شیر گازی سارا 2 اینچ

2 عدد 874,500 0
69984579 شیر قفلی گازی سارا 1 اینچ

شیر قفلی گازی سارا 1 اینچ

1 عدد 233,200 0
69984580 شیر قفلی گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ

شیر قفلی گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 874,500 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 8 از 8 نتیجه
محصولات برند شیر گازی سارا
مشخصات فنی
69984573
شیر گازی سارا ۱/۲ اینچ
شیر گازی سارا ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
93,500
0
69984574
شیر گازی سارا 3/4 اینچ
شیر گازی سارا 3/4 اینچ
3/4
عدد
130,900
0
69984575
شیر گازی سارا 1 اینچ
شیر گازی سارا 1 اینچ
1
عدد
231,000
0
69984576
شیر گازی سارا ۱،۱/۴ اینچ
شیر گازی سارا ۱،۱/۴ اینچ
۱،۱/۴
عدد
434,500
0
69984577
شیر گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ
شیر گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
621,500
0
69984578
شیر گازی سارا 2 اینچ
شیر گازی سارا 2 اینچ
2
عدد
874,500
0
69984579
شیر قفلی گازی سارا 1 اینچ
شیر قفلی گازی سارا 1 اینچ
1
عدد
233,200
0
69984580
شیر قفلی گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ
شیر قفلی گازی سارا ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
874,500
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 8 از 8 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید