محصولات برند شیر آلات رهانه

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
787788318 شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1/2 اینچ

شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 115,000 0
787788319 شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 3/4 اینچ

شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 172,000 0
787788320 شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1 اینچ

شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1 اینچ

1 عدد 247,000 0
787788321 شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/4 اینچ

شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/4 اینچ

1,1/4 عدد 0 0
787788322 شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/2 اینچ

شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/2 اینچ

1,1/2 عدد 0 0
7877883223 شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 2 اینچ

شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 2 اینچ

2 عدد 0 0
7877883229 شیر صافی رهانه سایز 2 اینچ

شیر صافی رهانه سایز 2 اینچ

2 عدد 0 0
7877883228 شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ

شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ

۱,۱/۲ عدد 0 0
7877883227 شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ

شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ

۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883226 شیر صافی رهانه سایز 1 اینچ

شیر صافی رهانه سایز 1 اینچ

1 عدد 170,000 0
7877883225 شیر صافی رهانه سایز 3/4 اینچ

شیر صافی رهانه سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 132,000 0
7877883224 شیر صافی رهانه سایز 1/2 اینچ

شیر صافی رهانه سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 90,000 0
7877883230 شیر اطمینان رهانه

شیر اطمینان رهانه

- عدد 76,000 0
7877883231 شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1/2 اینچ

شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 120,000 0
7877883232 شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 3/4 اینچ

شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 130,000 0
7877883233 شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1 اینچ

شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1 اینچ

1 عدد 318,000 0
7877883234 شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ

شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ

۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883235 شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ

شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ

۱,۱/۲ عدد 0 0
7877883236 شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 2 اینچ

شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 2 اینچ

2 عدد 0 0
7877883237 شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1/2 اینچ

شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 111,000 0
7877883238 شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 3/4 اینچ

شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 160,000 0
7877883239 شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1 اینچ

شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1 اینچ

1 عدد 0 0
7877883240 شیر لباسشویی رهانه سایز ۱/۲*۳/۴

شیر لباسشویی رهانه سایز ۱/۲*۳/۴

۱/۲*۳/۴ عدد 84,000 0
7877883241 شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 1/2 اینچ

شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 0 0
7877883243 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 78,000 0
7877883244 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز 3/8*1/2 اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز 3/8*1/2 اینچ

۱/۲*3/8 عدد 78,000 0
7877883242 شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 3/4 اینچ

شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 14,000 0
7877883245 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1/2

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1/2

1/2 عدد 70,000 0
7877883246 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3/4

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3/4

3/4 عدد 135,000 0
7877883247 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1

1 عدد 170,000 0
7877883248 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/4

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/4

1,1/4 عدد 280,000 0
7877883249 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/2

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/2

1,1/2 عدد 450,000 0
7877883250 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2

1 عدد 570,000 0
7877883251 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2,1/2

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2,1/2

2,1/2 عدد 0 0
7877883252 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3

3 عدد 0 0
7877883253 شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 4

شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 4

4 عدد 0 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 36 از 36 نتیجه
محصولات برند شیر آلات رهانه
مشخصات فنی
787788318
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1/2 اینچ
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
115,000
0
787788319
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 3/4 اینچ
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
172,000
0
787788320
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1 اینچ
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1 اینچ
1
عدد
247,000
0
787788321
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/4 اینچ
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/4 اینچ
1,1/4
عدد
0
0
787788322
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/2 اینچ
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 1,1/2 اینچ
1,1/2
عدد
0
0
7877883223
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 2 اینچ
شیر یکطرفه دریچه ای رهانه سایز 2 اینچ
2
عدد
0
0
7877883229
شیر صافی رهانه سایز 2 اینچ
شیر صافی رهانه سایز 2 اینچ
2
عدد
0
0
7877883228
شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ
شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ
۱,۱/۲
عدد
0
0
7877883227
شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ
شیر صافی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ
۱,۱/۴
عدد
0
0
7877883226
شیر صافی رهانه سایز 1 اینچ
شیر صافی رهانه سایز 1 اینچ
1
عدد
170,000
0
7877883225
شیر صافی رهانه سایز 3/4 اینچ
شیر صافی رهانه سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
132,000
0
7877883224
شیر صافی رهانه سایز 1/2 اینچ
شیر صافی رهانه سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
90,000
0
7877883230
شیر اطمینان رهانه
شیر اطمینان رهانه
-
عدد
76,000
0
7877883231
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1/2 اینچ
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
120,000
0
7877883232
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 3/4 اینچ
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
130,000
0
7877883233
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1 اینچ
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 1 اینچ
1
عدد
318,000
0
7877883234
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۴ اینچ
۱,۱/۴
عدد
0
0
7877883235
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز ۱,۱/۲ اینچ
۱,۱/۲
عدد
0
0
7877883236
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 2 اینچ
شیر فلوتر برنجی رهانه سایز 2 اینچ
2
عدد
0
0
7877883237
شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1/2 اینچ
شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
111,000
0
7877883238
شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 3/4 اینچ
شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
160,000
0
7877883239
شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1 اینچ
شیر شلنگی برنجی نفتی رهانه سایز 1 اینچ
1
عدد
0
0
7877883240
شیر لباسشویی رهانه سایز ۱/۲*۳/۴
شیر لباسشویی رهانه سایز ۱/۲*۳/۴
۱/۲*۳/۴
عدد
84,000
0
7877883241
شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 1/2 اینچ
شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
0
0
7877883243
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
78,000
0
7877883244
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز 3/8*1/2 اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی رهانه سایز 3/8*1/2 اینچ
۱/۲*3/8
عدد
78,000
0
7877883242
شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 3/4 اینچ
شیر شلنگی برنجی طرح اس رهانه سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
14,000
0
7877883245
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1/2
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1/2
1/2
عدد
70,000
0
7877883246
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3/4
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3/4
3/4
عدد
135,000
0
7877883247
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1
1
عدد
170,000
0
7877883248
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/4
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/4
1,1/4
عدد
280,000
0
7877883249
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/2
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 1,1/2
1,1/2
عدد
450,000
0
7877883250
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2
1
عدد
570,000
0
7877883251
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2,1/2
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 2,1/2
2,1/2
عدد
0
0
7877883252
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 3
3
عدد
0
0
7877883253
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 4
شیر یکطرفه فنری رهانه سایز 4
4
عدد
0
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 36 از 36 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید