محصولات برند شَیر گازی بوگاتی

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
98881670 شیر گازی بوگاتی سایز 1/2 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 100,000 0
98881671 شیر گازی بوگاتی سایز 3/4 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 168,000 0
98881672 شیر گازی بوگاتی سایز 1 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 1 اینچ

1 عدد 243,000 0
98881673 شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/4 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/4 اینچ

1,1/4 عدد 3,950,000 0
98881674 شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/2 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/2 اینچ

1,1/2 عدد 520,000 0
98881675 شیر گازی بوگاتی سایز 2 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 2 اینچ

2 عدد 710,000 0
98881676 شیر گازی بوگاتی سایز 2,1/2 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 2,1/2 اینچ

2,1/2 عدد 1,850,000 0
98881677 شیر گازی بوگاتی سایز 3 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 3 اینچ

3 عدد 2,500,000 0
98881678 شیر گازی بوگاتی سایز 4 اینچ

شیر گازی بوگاتی سایز 4 اینچ

4 عدد 32,750,000 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 9 از 9 نتیجه
محصولات برند شَیر گازی بوگاتی
مشخصات فنی
98881670
شیر گازی بوگاتی سایز 1/2 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
100,000
0
98881671
شیر گازی بوگاتی سایز 3/4 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
168,000
0
98881672
شیر گازی بوگاتی سایز 1 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 1 اینچ
1
عدد
243,000
0
98881673
شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/4 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/4 اینچ
1,1/4
عدد
3,950,000
0
98881674
شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/2 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 1,1/2 اینچ
1,1/2
عدد
520,000
0
98881675
شیر گازی بوگاتی سایز 2 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 2 اینچ
2
عدد
710,000
0
98881676
شیر گازی بوگاتی سایز 2,1/2 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 2,1/2 اینچ
2,1/2
عدد
1,850,000
0
98881677
شیر گازی بوگاتی سایز 3 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 3 اینچ
3
عدد
2,500,000
0
98881678
شیر گازی بوگاتی سایز 4 اینچ
شیر گازی بوگاتی سایز 4 اینچ
4
عدد
32,750,000
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 9 از 9 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید