محصولات برند شیرآلات آهارکو

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
69981524573 شیر گازی آهارکو ۱/۲ اینچ

شیر گازی آهارکو ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 74,500 0
69981524574 شیر گازی آهارکو 3/4 اینچ

شیر گازی آهارکو 3/4 اینچ

3/4 عدد 109,500 0
69981524575 شیر گازی آهارکو 1 اینچ

شیر گازی آهارکو 1 اینچ

1 عدد 182,500 0
69981524576 شیر گازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ

شیر گازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ

۱،۱/۴ عدد 315,000 0
69981524577 شیر گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ

شیر گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 445,000 0
69981524578 شیر گازی آهارکو 2 اینچ

شیر گازی آهارکو 2 اینچ

2 عدد 691,000 0
69981524586 شیر غیرگازی آهارکو 2 اینچ

شیر غیرگازی آهارکو 2 اینچ

2 عدد 825,000 0
69981524585 شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ

شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 518,000 0
69981524584 شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ

شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ

۱،۱/۴ عدد 302,000 0
69981524583 شیر غیرگازی آهارکو 1 اینچ

شیر غیرگازی آهارکو 1 اینچ

1 عدد 152,100 0
69981524582 شیر غیرگازی آهارکو 3/4 اینچ

شیر غیرگازی آهارکو 3/4 اینچ

3/4 عدد 103,500 0
69981524581 شیر غیرگازی آهارکو ۱/۲ اینچ

شیر غیرگازی آهارکو ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 73,400 0
69981524579 شیر قفلی گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ

شیر قفلی گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 466,000 0
69981524580 شیر قفلی گازی آهارکو 1 اینچ

شیر قفلی گازی آهارکو 1 اینچ

1 عدد 183,500 0
69981524587 شیر لباسشویی آهارکو سایز ۱/۲*۳/۴

شیر لباسشویی آهارکو سایز ۱/۲*۳/۴

۱/۲*۳/۴ عدد 525,000 0
69981524588 شیر شلنگی آهارکو سایز 1/2 اینچ

شیر شلنگی آهارکو سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 85,500 0
69981524589 شیر شلنگی آهارکو سایز 3/4 اینچ

شیر شلنگی آهارکو سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 124,500 0
69981524590 شیر پیسوار آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر پیسوار آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 48,000 0
69981524591 شیر پیسوار آهارکو سایز 3/8*1/2 اینچ

شیر پیسوار آهارکو سایز 3/8*1/2 اینچ

3/8*1/2 عدد 48,000 0
69981524592 شیر کولری آهارکو  سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر کولری آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 33,000 0
69981524593 شیر کولری آهارکو  سایز 3/8*۱/۲ اینچ

شیر کولری آهارکو  سایز 3/8*۱/۲ اینچ

3/8*۱/۲ عدد 33,000 0
69981524594 شیر بوتانی آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر بوتانی آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 40,000 0
69981524595 شیر بوتانی آهارکو سایز 3/8*۱/۲ اینچ

شیر بوتانی آهارکو سایز 3/8*۱/۲ اینچ

3/8*۱/۲ عدد 40,000 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 23 از 23 نتیجه
محصولات برند شیرآلات آهارکو
مشخصات فنی
69981524573
شیر گازی آهارکو ۱/۲ اینچ
شیر گازی آهارکو ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
74,500
0
69981524574
شیر گازی آهارکو 3/4 اینچ
شیر گازی آهارکو 3/4 اینچ
3/4
عدد
109,500
0
69981524575
شیر گازی آهارکو 1 اینچ
شیر گازی آهارکو 1 اینچ
1
عدد
182,500
0
69981524576
شیر گازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ
شیر گازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ
۱،۱/۴
عدد
315,000
0
69981524577
شیر گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ
شیر گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
445,000
0
69981524578
شیر گازی آهارکو 2 اینچ
شیر گازی آهارکو 2 اینچ
2
عدد
691,000
0
69981524586
شیر غیرگازی آهارکو 2 اینچ
شیر غیرگازی آهارکو 2 اینچ
2
عدد
825,000
0
69981524585
شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ
شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
518,000
0
69981524584
شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ
شیر غیرگازی آهارکو ۱،۱/۴ اینچ
۱،۱/۴
عدد
302,000
0
69981524583
شیر غیرگازی آهارکو 1 اینچ
شیر غیرگازی آهارکو 1 اینچ
1
عدد
152,100
0
69981524582
شیر غیرگازی آهارکو 3/4 اینچ
شیر غیرگازی آهارکو 3/4 اینچ
3/4
عدد
103,500
0
69981524581
شیر غیرگازی آهارکو ۱/۲ اینچ
شیر غیرگازی آهارکو ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
73,400
0
69981524579
شیر قفلی گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ
شیر قفلی گازی آهارکو ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
466,000
0
69981524580
شیر قفلی گازی آهارکو 1 اینچ
شیر قفلی گازی آهارکو 1 اینچ
1
عدد
183,500
0
69981524587
شیر لباسشویی آهارکو سایز ۱/۲*۳/۴
شیر لباسشویی آهارکو سایز ۱/۲*۳/۴
۱/۲*۳/۴
عدد
525,000
0
69981524588
شیر شلنگی آهارکو سایز 1/2 اینچ
شیر شلنگی آهارکو سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
85,500
0
69981524589
شیر شلنگی آهارکو سایز 3/4 اینچ
شیر شلنگی آهارکو سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
124,500
0
69981524590
شیر پیسوار آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
48,000
0
69981524591
شیر پیسوار آهارکو سایز 3/8*1/2 اینچ
شیر پیسوار آهارکو سایز 3/8*1/2 اینچ
3/8*1/2
عدد
48,000
0
69981524592
شیر کولری آهارکو  سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر کولری آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
33,000
0
69981524593
شیر کولری آهارکو  سایز 3/8*۱/۲ اینچ
شیر کولری آهارکو  سایز 3/8*۱/۲ اینچ
3/8*۱/۲
عدد
33,000
0
69981524594
شیر بوتانی آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر بوتانی آهارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
40,000
0
69981524595
شیر بوتانی آهارکو سایز 3/8*۱/۲ اینچ
شیر بوتانی آهارکو سایز 3/8*۱/۲ اینچ
3/8*۱/۲
عدد
40,000
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 23 از 23 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید