محصولات برند شیر گازی عالی شیر

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
69984573 شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱/۲ اینچ

شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 66,200 0
69984574 شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 3/4 اینچ

شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 3/4 اینچ

3/4 عدد 94,500 0
69984575 شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ

شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ

1 عدد 155,400 0
69984576 شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۴ اینچ

شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۴ اینچ

۱،۱/۴ عدد 276,200 0
69984577 شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ

شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 393,800 0
69984578 شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 2 اینچ

شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 2 اینچ

2 عدد 588,000 0
69984579 شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ

شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ

1 عدد 157,500 0
69984580 شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ

شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 404,300 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 8 از 8 نتیجه
محصولات برند شیر گازی عالی شیر
مشخصات فنی
69984573
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱/۲ اینچ
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
66,200
0
69984574
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 3/4 اینچ
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 3/4 اینچ
3/4
عدد
94,500
0
69984575
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ
1
عدد
155,400
0
69984576
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۴ اینچ
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۴ اینچ
۱،۱/۴
عدد
276,200
0
69984577
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
393,800
0
69984578
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 2 اینچ
شیر گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 2 اینچ
2
عدد
588,000
0
69984579
شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ
شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) 1 اینچ
1
عدد
157,500
0
69984580
شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ
شیر قفلی گازی عالی شیر(شیر گازی 77) ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
404,300
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 8 از 8 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید