محصولات برند شیرآلات استارکو

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
66787417 شیر گازی استارکو 1/2 اینچ

شیر گازی استارکو 1/2 اینچ

1/2 عدد 93,500 0
66787418 شیر گازی استارکو 3/4 اینچ

شیر گازی استارکو 3/4 اینچ

3/4 عدد 130,900 0
66787419 شیر گازی استارکو 1 اینچ

شیر گازی استارکو 1 اینچ

1 عدد 231,000 0
66787420 شیر گازی استارکو 1,1/4 اینچ

شیر گازی استارکو 1,1/4 اینچ

1,1/4 عدد 434,500 0
66787421 شیر گازی استارکو 1,1/2 اینچ

شیر گازی استارکو 1,1/2 اینچ

1,1/2 عدد 621,500 0
66787422 شیر گازی استارکو 2 اینچ

شیر گازی استارکو 2 اینچ

2 عدد 874,500 0
98881664 شیر صافی استارکو سایز 1/2 اینچ

شیر صافی استارکو سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 164,500 0
98881665 شیر صافی استارکو سایز 3/4 اینچ

شیر صافی استارکو سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 253,000 0
98881666 شیر صافی استارکو سایز 1 اینچ

شیر صافی استارکو سایز 1 اینچ

1 عدد 379,500 0
98881667 شیر صافی استارکو سایز 1,1/4 اینچ

شیر صافی استارکو سایز 1,1/4 اینچ

1,1/4 عدد 632,500 0
98881668 شیر صافی استارکو سایز 1,1/2 اینچ

شیر صافی استارکو سایز 1,1/2 اینچ

1,1/2 عدد 885,500 0
98881669 شیر صافی استارکو سایز 2 اینچ

شیر صافی استارکو سایز 2 اینچ

2 عدد 1,416,800 0
98881670 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 80,300 0
98881671 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز 3/8*1/2 اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز 3/8*1/2 اینچ

۱/۲*3/8 عدد 80,300 0
98881671 شیر غیر گازی استارکو سایز 1/2 اینچ

شیر غیر گازی استارکو سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 66,200 0
98881672 شیر غیر گازی استارکو سایز 3/4 اینچ

شیر غیر گازی استارکو سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 94,500 0
98881673 شیر غیر گازی استارکو سایز 1 اینچ

شیر غیر گازی استارکو سایز 1 اینچ

1 عدد 155,400 0
98881673 شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/4 اینچ

شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/4 اینچ

1,1/4 عدد 276,200 0
98881674 شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/2 اینچ

شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/2 اینچ

1,1/2 عدد 393,800 0
98881675 شیر غیر گازی استارکو سایز 2 اینچ

شیر غیر گازی استارکو سایز 2 اینچ

2 عدد 588,000 0
36069112 شیر لباسشویی استارکو سایز ۱/۲*۳/۴

شیر لباسشویی استارکو سایز ۱/۲*۳/۴

۱/۲*۳/۴ عدد 92,400 0
98881676 شیر شلنگی استارکو سایز 1/2 اینچ

شیر شلنگی استارکو سایز 1/2 اینچ

1/2 عدد 140,800 0
98881677 شیر شلنگی استارکو سایز 3/4 اینچ

شیر شلنگی استارکو سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 212,300 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 23 از 23 نتیجه
محصولات برند شیرآلات استارکو
مشخصات فنی
66787417
شیر گازی استارکو 1/2 اینچ
شیر گازی استارکو 1/2 اینچ
1/2
عدد
93,500
0
66787418
شیر گازی استارکو 3/4 اینچ
شیر گازی استارکو 3/4 اینچ
3/4
عدد
130,900
0
66787419
شیر گازی استارکو 1 اینچ
شیر گازی استارکو 1 اینچ
1
عدد
231,000
0
66787420
شیر گازی استارکو 1,1/4 اینچ
شیر گازی استارکو 1,1/4 اینچ
1,1/4
عدد
434,500
0
66787421
شیر گازی استارکو 1,1/2 اینچ
شیر گازی استارکو 1,1/2 اینچ
1,1/2
عدد
621,500
0
66787422
شیر گازی استارکو 2 اینچ
شیر گازی استارکو 2 اینچ
2
عدد
874,500
0
98881664
شیر صافی استارکو سایز 1/2 اینچ
شیر صافی استارکو سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
164,500
0
98881665
شیر صافی استارکو سایز 3/4 اینچ
شیر صافی استارکو سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
253,000
0
98881666
شیر صافی استارکو سایز 1 اینچ
شیر صافی استارکو سایز 1 اینچ
1
عدد
379,500
0
98881667
شیر صافی استارکو سایز 1,1/4 اینچ
شیر صافی استارکو سایز 1,1/4 اینچ
1,1/4
عدد
632,500
0
98881668
شیر صافی استارکو سایز 1,1/2 اینچ
شیر صافی استارکو سایز 1,1/2 اینچ
1,1/2
عدد
885,500
0
98881669
شیر صافی استارکو سایز 2 اینچ
شیر صافی استارکو سایز 2 اینچ
2
عدد
1,416,800
0
98881670
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
80,300
0
98881671
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز 3/8*1/2 اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی استارکو سایز 3/8*1/2 اینچ
۱/۲*3/8
عدد
80,300
0
98881671
شیر غیر گازی استارکو سایز 1/2 اینچ
شیر غیر گازی استارکو سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
66,200
0
98881672
شیر غیر گازی استارکو سایز 3/4 اینچ
شیر غیر گازی استارکو سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
94,500
0
98881673
شیر غیر گازی استارکو سایز 1 اینچ
شیر غیر گازی استارکو سایز 1 اینچ
1
عدد
155,400
0
98881673
شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/4 اینچ
شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/4 اینچ
1,1/4
عدد
276,200
0
98881674
شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/2 اینچ
شیر غیر گازی استارکو سایز 1,1/2 اینچ
1,1/2
عدد
393,800
0
98881675
شیر غیر گازی استارکو سایز 2 اینچ
شیر غیر گازی استارکو سایز 2 اینچ
2
عدد
588,000
0
36069112
شیر لباسشویی استارکو سایز ۱/۲*۳/۴
شیر لباسشویی استارکو سایز ۱/۲*۳/۴
۱/۲*۳/۴
عدد
92,400
0
98881676
شیر شلنگی استارکو سایز 1/2 اینچ
شیر شلنگی استارکو سایز 1/2 اینچ
1/2
عدد
140,800
0
98881677
شیر شلنگی استارکو سایز 3/4 اینچ
شیر شلنگی استارکو سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
212,300
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 23 از 23 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید