محصولات برند شیر آلات آذران

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
69984573 شیر گازی آذر ۱/۲ اینچ

شیر گازی آذر ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 67,000 0
69984574 شیر گازی آذر 3/4 اینچ

شیر گازی آذر 3/4 اینچ

3/4 عدد 94,500 0
69984575 شیر گازی آذر 1 اینچ

شیر گازی آذر 1 اینچ

1 عدد 175,000 0
69984576 شیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ

شیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ

۱،۱/۴ عدد 277,000 0
69984577 شیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ

شیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 395,000 0
69984578 شیر گازی آذر 2 اینچ

شیر گازی آذر 2 اینچ

2 عدد 589,000 0
69984581 شیر قفلی گازی آذر 1 اینچ

شیر قفلی گازی آذر 1 اینچ

1 عدد 289,500 0
69984582 شیر قفلی گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ

شیر قفلی گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 949,200 0
69984583 شیر غیر گازی آذر ۱/۲ اینچ

شیر غیر گازی آذر ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 107,600 0
69984584 شیر غیر گازی آذر 3/4 اینچ

شیر غیر گازی آذر 3/4 اینچ

3/4 عدد 161,600 0
69984585 شیر غیر گازی آذر 1 اینچ

شیر غیر گازی آذر 1 اینچ

1 عدد 299,800 0
69984586 شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ

شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ

۱،۱/۴ عدد 568,800 0
69984587 شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ

شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 1,009,800 0
69984588 شیر غیر گازی آذر 2 اینچ

شیر غیر گازی آذر 2 اینچ

2 عدد 1,450,700 0
69984597 شیر لباسشویی آذر سایز ۱/۲*۳/۴

شیر لباسشویی آذر سایز ۱/۲*۳/۴

۱/۲*۳/۴ عدد 102,600 0
69984591 شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1/2

شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1/2

1/2 عدد 102,100 0
69984592 شیر یکطرفه فنری آذر سایز 3/4

شیر یکطرفه فنری آذر سایز 3/4

3/4 عدد 132,700 0
69984593 شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1

شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1

1 عدد 186,000 0
69984594 شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/4

شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/4

1,1/4 عدد 475,800 0
69984595 شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/2

شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/2

1,1/2 عدد 655,900 0
69984596 شیر یکطرفه فنری آذر سایز 2

شیر یکطرفه فنری آذر سایز 2

1 عدد 909,600 0
69984589 شیر غیر گازی آذر 2,1/2 اینچ

شیر غیر گازی آذر 2,1/2 اینچ

2,1/2 عدد 5,821,800 0
69984590 شیر غیر گازی آذر 3 اینچ

شیر غیر گازی آذر 3 اینچ

3 عدد 7,861,900 0
69984579 شیر گازی آذر 2,1/2 اینچ

شیر گازی آذر 2,1/2 اینچ

2,1/2 عدد 0 0
69984580 شیر گازی آذر 3 اینچ

شیر گازی آذر 3 اینچ

3 عدد 0 0
69984599 شیر پیسوار آذر سایز 3/8*1/2 اینچ

شیر پیسوار آذر سایز 3/8*1/2 اینچ

۱/۲*3/8 عدد 98,100 0
69984598 شیر پیسوار آذر سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر پیسوار آذر سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 98,100 0
69984600 شیر رادیاتور آذران

شیر رادیاتور آذران

- عدد 271,300 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 28 از 28 نتیجه
محصولات برند شیر آلات آذران
مشخصات فنی
69984573
شیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
شیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
67,000
0
69984574
شیر گازی آذر 3/4 اینچ
شیر گازی آذر 3/4 اینچ
3/4
عدد
94,500
0
69984575
شیر گازی آذر 1 اینچ
شیر گازی آذر 1 اینچ
1
عدد
175,000
0
69984576
شیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
شیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
۱،۱/۴
عدد
277,000
0
69984577
شیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
شیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
395,000
0
69984578
شیر گازی آذر 2 اینچ
شیر گازی آذر 2 اینچ
2
عدد
589,000
0
69984581
شیر قفلی گازی آذر 1 اینچ
شیر قفلی گازی آذر 1 اینچ
1
عدد
289,500
0
69984582
شیر قفلی گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
شیر قفلی گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
949,200
0
69984583
شیر غیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
شیر غیر گازی آذر ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
107,600
0
69984584
شیر غیر گازی آذر 3/4 اینچ
شیر غیر گازی آذر 3/4 اینچ
3/4
عدد
161,600
0
69984585
شیر غیر گازی آذر 1 اینچ
شیر غیر گازی آذر 1 اینچ
1
عدد
299,800
0
69984586
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۴ اینچ
۱،۱/۴
عدد
568,800
0
69984587
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
شیر غیر گازی آذر ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
1,009,800
0
69984588
شیر غیر گازی آذر 2 اینچ
شیر غیر گازی آذر 2 اینچ
2
عدد
1,450,700
0
69984597
شیر لباسشویی آذر سایز ۱/۲*۳/۴
شیر لباسشویی آذر سایز ۱/۲*۳/۴
۱/۲*۳/۴
عدد
102,600
0
69984591
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1/2
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1/2
1/2
عدد
102,100
0
69984592
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 3/4
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 3/4
3/4
عدد
132,700
0
69984593
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1
1
عدد
186,000
0
69984594
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/4
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/4
1,1/4
عدد
475,800
0
69984595
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/2
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 1,1/2
1,1/2
عدد
655,900
0
69984596
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 2
شیر یکطرفه فنری آذر سایز 2
1
عدد
909,600
0
69984589
شیر غیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
شیر غیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
2,1/2
عدد
5,821,800
0
69984590
شیر غیر گازی آذر 3 اینچ
شیر غیر گازی آذر 3 اینچ
3
عدد
7,861,900
0
69984579
شیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
شیر گازی آذر 2,1/2 اینچ
2,1/2
عدد
0
0
69984580
شیر گازی آذر 3 اینچ
شیر گازی آذر 3 اینچ
3
عدد
0
0
69984599
شیر پیسوار آذر سایز 3/8*1/2 اینچ
شیر پیسوار آذر سایز 3/8*1/2 اینچ
۱/۲*3/8
عدد
98,100
0
69984598
شیر پیسوار آذر سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار آذر سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
98,100
0
69984600
شیر رادیاتور آذران
شیر رادیاتور آذران
-
عدد
271,300
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 28 از 28 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید